Agenda

                                                                                                                                             Op  24  november  a.s. houden we de laatste   lezing van het jaar 2017

Zoals gewoonlijk in het dorpshuis de “Lindehof” te Spijk aanvang 20.00 uur

Deze keer een heel bijzondere lezing die wordt gehouden door

Ferdinand van Hemmen

over de geschiedenis van onze eigen streek
Spijk en Vogelswerf

met als titel:

                                Het verdronken Spijk

 De eeuwenlange strijd tegen het water in Spijk en omstreken; de sporen hiervan in het landschap en de verborgen wijsheden

De dijken zijn weer volop in beeld. Hun toestand vereist extra aandacht als gevolg van de klimaatverandering door de opwarming van de oceanen. Zondvloedregens en flitsoverstromingen drukken ons met de neus op de feiten. Onlangs is de grootste hoogwateroefening in de geschiedenis van ons land gehouden. Het waterschap is intussen bezig met een mammoet-programma voor de dijken: het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De Waaldijken tussen Gorinchem en Doornenburg krijgen voorrang. Een nieuwe ronde van dijkverzwaringen. Maar waar is het einde? Hoe was het ook al weer begonnen?

Reden voor landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen om eens stil te staan bij de rijke historie van de dijken in het dorp Spijk en omstreken, de sporen hiervan in het landschap en de verborgen wijsheden. Van Hemmen neemt ons mee in het verhaal over een avontuur dat 1000 jaar geleden begon met de grootschalige ontginningen in de delta. Hij vertelt over de stapsgewijze aanleg van dijken, de ruimtelijke revolutie die het gevolg was, de almaar grimmiger wordende strijd tegen het water en de offers die gebracht moesten worden voor behoud van droge voeten. Daarbij moesten de Spijkenaren zelfs besluiten om een deel van het hart van hun dorp prijs te geven aan de rivier. Vanuit zijn historische beschouwing geeft Van Hemmen ook een doorkijkje naar een toekomst met weersextremen. Centraal staat daarbij de vraag: Wat kunnen we leren van 1.000 jaar leven met water?

 

De activiteiten commissie nodigt u van harte uit voor deze bijzondere lezing