Spijk, gem. West Betuwe

example@example.com

(+099)-123-45678

Hours: Mon – Fri 8:00am to 7:30pm

Werkgroepen

De vereniging kent een aantal werkgroepen:

De activiteiten commissie.
Deze commissie organiseert alle lezingen, evenementen en excursies. Zij rapporteert aan het bestuur, die doorgaans het door hun voorbereide programma één op één overneemt.

Zij bestaat uit de volgende leden:

Secretaris: Ina de Jong. Spijkse Kweldijk 90, 4211 CX Spijk. Tel. 0183-562556

leden:

Johan Rombout Mark 28 4211 CC Spijk
Piet Gerssen, Willem van der Veldestraat 29, 4206 XJ Gorinchem
Hugo Dill, Zuiderlingedijk 179, 4211 BE Spijk
Henk de Jong, Spijkse Kweldijk 90, 4211 CX Spijk
René Kennis, Notenhof 4 4211 BW Spijk

De activiteiten commissie is bereikbaar onder het email adres  pshdejong@gmail.com  of het tel. nummer van de secretaris.

De werkgroep streektaal
Deze werkgroep houdt zich bezig met studies van de in Spijk, maar ook in de wijdere omgeving gesproken streektaal. Het doel van de werkgroep is:
1. Vastleggen (schriftelijk en d.m.v. geluidsopnamen van het dialect. zoals dat is Spijk en Vogelswerf gesproken werd (en nog wordt).
2. Samenstellen van een lijst woorden en uitdrukkingen plus de betekenis.
3. Bewustmaking dat streektaal in het algemeen en het Spijks in het bijzonder van grote waarde is als cultureel erfgoed.
4. Streven naar het in stand houden van het Spijks.

Zij bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter Klaas de Groot Jr, Spijkse Kweldijk 66bis, 4211 CZ Spijk. Tel. 0183-561171
leden:
Herman van Aalsburg, Zuiderlingedijk 85, 4211 BB, Spijk
Gerrit Heikoop, Zuiderlingedijk 79, Spijk
Hans de Jong, Spijkse Kweldijk 68, Spijk
Peter Vink, Maasdijk 61, 4284 VC Rijswijk

De werkgroep is onlangs actief betrokken geweest bij de samenstelling van steektaal woordenboeken door de Universiteit Nijmegen.
Klaas de Groot is bereikbaar via email: kdegroot@gomarus.nl

Werkgroep Genealogie.
Op dit moment is (nog) geen sprake van een werkgroep, daar dit onderwerp maar door één lid wordt bestudeerd en uitgewerkt. Belangstellenden zijn welkom.

Werkgroep Spijkerschrift

Peter de Jong, Tjalk 61, 2636 DB Schipluiden. Tel 015-3809191. Hij is bereikbaar via email: p.dejong1@hetnet.nl