Spijk, gem. West Betuwe

example@example.com

(+099)-123-45678

Hours: Mon – Fri 8:00am to 7:30pm

Bibliotheek


DE BIBLIOTHEEK/VIDEOTHEEK

 

Zoals u weet bezit de vereniging een aantal boeken, dvd’s, films en video’s. Zolang wij geen eigen huisvesting hebben is ons boeken- en tijdschriftenbezit ondergebracht in een kast in het Dorpshuis. De leden kunnen gratis een boek, tijdschrift of videoband lenen. Een ieder, die belangstelling heeft kan zich melden bij Johan Rombout. (tel. 562242).

De volgende titels zijn thans in ons bezit:

BOEKEN

BOERDERIJ EN ERF

1. Boer en Boerderij, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Huib de Kok

2. Boerderijen in Nederland
Koen Kleijn

3. Boerderijen in Gelderland (het verhaal achter de boerderij)
Michiel Hegener

4. Boerderijen Boek
Stichting Historisch  Boerderijonderzoek

5. De Boerderij
H.E.Kuylman

6. De Vakleu en ’t vak (Boerderijbouw in Oost-Gelderland
L.A. van Prooije en A.J.Hemels

7. Boerderijen bekijken, 6 fietsroutes in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

8. Boerderij special, 2003 Jaar van de Boerderij
St. Boerderij en Erf

9.  Kleur op Boerderij. Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

10. Hooibergen en Vloedschuren (onderzoek)
S.M.Jurgens

11. Van oude tuinen en boomgaarden in en om de Alblasserwaard en vijfherenlanden
P .Verhagen

12. Het erfgoed van het boerenerf in het Zuid-Hollandse strandwallen gebied

13. Boer en Boerderij in de Alblasserwaard en Vijf Heerenlanden
Huib de Kok

14. De pronk van huis schuur en erf in de Alblasserwaard en Vijf Heerenlanden
P.Verhagen

15. Boerderijen in Nederland
Koen Kleijn

16. Historische boerderijen
R.C.Hekker

17. Het Boerenerf
Joke Karelse-de Jong

 

 

STREEKROMANS

1. Man in de branding
J.W.Ooms

 

ALGEMEEN

1. Spijk, Heerlijkheid en Waterland (complete historie van Spijk )  2x
Peter de Jong

2. De Linge, Lusthof (fotoboek)
ANWB/VVV

3. Licht op de Linge (fotoboek)
Patricia van Heyst en George Burggraaf

4. Het Gelderse Water v.a.1809-1940
Aart Bijl

5. Tussen de Diefdijk en de Zouwendijk.
Aart Bijl
Een waterstaatkundige en sociaaleconomische geschiedenis van de Vijfheerenlanden

6. Reizen door de Benelux: de provincie Gelderland

7. 5000 jaar leven. De Renaissance.
W. van Stuyvenberg

8. Geschiedenis van de Lage Landen, deel 1, 2 en 3.
Jaap ter Haar

9. Leven en Werken: De ontwikkeling van het platteland in een verstedelijkt land
de lingestreek
Paul Brusse

10. De Veender Molen, een stuk Oud-hollandse glorie

11. De strijd om het bestaan
P. Verhagen

12. Tussen de rivieren, fotoboek van het gebied tussenLinge. Lek en Waal

13. De historie van het Land van Maas en Waal
H. van Heiningen

14. Overzicht van de gemeentelijke monumenten in Lingewaal
Gem. Lingewaal

15. Inventaris van het archief van de polder Spijk (1760-1968)
B.M. van Dijk

16. De tijdelijke dood
Geert de Sutter

17. Spijk in vroeger tijden deel 1
Arie Sterk

18. Spijk in vroeger tijden deel 2
Arie Sterk

19. Spijk in vroeger tijden deel 3
Arie Sterk

20. Landschap als geschiedenis
M. Doorman , Dhr. Krantz en Prof. Dr. P. Sevenster

21. Zo leefden zij
Tekst: Sietze Dijkhuizen  Foto’s: Con Mönnich

22. Geschiedenis van de Heerlijkheid Vuren
van agrarische nederzetting en statussymbool tot industrie dorp (900-2014)
Aart Bijl

23. Willem van Willigen van 2005 tot 2015 (Biografie)
door Willem van Willigen

24. Scheepswerf Damen 75 jaar
uitgave Damen BV

 

KOKEN EN BEWAREN

1. Kostelijk Fryslân. Uit de pan geklapt (kookboek)
Harry Ernst en  Carolien Verhoeven

2. Aaltje, Nieuw Nederlandsch Kookboek
O.A.Corver

3.  Wecken: een begrip. Mijn moeder weckte ook.

4. Menu’s Historiques
A.L. Abbink

 

OMRINGENDE PLAATSEN

Heukelumse Krakelingen:

1. deel 3. Heukelum een kleine stad met een kasteel.
Rie van Hoogdalem-Duizer

2. deel 4: Heukelum in vijf oorlogsjaren
Rie van Hoogdalem-Duizer

3. deel 5 Heukelum, een oud Lingestadje
Rie van Hoogdalem-Duizer

4. De wegwijzer in Heukelum
B.J. de Groot

5. Uit Heukelums hart gegrepen. Geschiedenis van de openbare school.
Het Schoolhuis en de Raadhuizen van Heukelum
B.J. de Groot

6. 25 jaar Vereniging “Oud Asperen”
De gestolen Keten  Geschiedenis van de rampen in  Asperen

7. De Grote Markt in Gorkum

8. Lingewaal. Herinneringen uit het verleden
W.A.G.van Burgeler

9. Opstaan en slapengaan in bezet Gorcum,
verhalen over het dagelijkse leven in 40-45 deel 26 2010
van Historische reeks Oud-Gorcum

10. Gorinchem van boven bekeken

11. De martelaren van Gorcum

12. De Stad, opmaak, foto’s en teksten
Rik Tazelaar

13. Geschiedenis van de stad Gorinchem. augustus 1982
Bert Stamkot

14. Gorcum en de grote markt
Tineke en Felix Cerutti

 

STREEKTAAL

1. Van Wurf tot Wettering
verzameling van woorden en uitdrukkingen en verhalen in en om de boerderij

2. D’n Hofstee in Waard en Landen. Verhalen in streektaal.

3. Streektaal. “Hoe bin jij gekomme?”
P.Verhagen

4. Grote Historische topografische Atlas Gelderland 1905 schaal 1 : 25.000

5. Bankieren langs de Lek, 100 jaar Rabobank
Teus Korporaal

6. De opkomst en ondergang van de Vurense Baksteenfabricage
Van Pothuijsen tot Heuff (ca. 1680)
Aart Bijl

7. Heerlijkheden rond Gorinchem, over heren, ridders en kastelen
Peter de Jong

8.  Gorinchemse riviervisserij 1700-1955 en sportvisserij van 1900 – heden
A. Bijl

9.  Langs de Linge over Gerrit Tromp en zijn werk  (fotoboek met tekst)

 

Videobanden (VHS)

1. videobanden: Boeren in vroeger tijden I en II

2. Hof van Holland, tusen Lek en Merwede (23 minuten)

 

FILMS

1. Een jaar lang door Spijk.                                                                          Han van der Hulst
Een reeks gebeurtenissen in en rondom het dorp Spijk
8 mm film

DVD

1.  Spijk en Vogelswerf in de zestiger jaren

te bestellen bij één van de bestuursleden of rechtstreeks bij:
P. Gerssen
e-mail adres:   http://pgerssen@casema.nl

DIVERSEN

Jaargangen van tijdschriften van zusterverenigingen in de regio.