Agenda

Beste leden

Eindelijk is het dan zo ver we kunnen weer.

Daar maken we dan  ook dankbaar gebruik van om een lezing te plannen

                  In de winkel van Sinkel

Deze lezing wordt gehouden op  18 maart om 20.0uis0 uur in het Dorpshuis

De “Lindenhof “ te spijk.

Door de heer van Bark.
Met trots mag hij zijn nieuwe lezing tonen d.m.v. een PowerPoint presentatie
Hij verteld over het boodschappen doen in de vorige eeuw.
Vanaf  de marskramer, melkboer en bakker aan de deur via de markthandel naar de eerste  bedieningswinkels, de grootgrutters en het begin van de eerste waren huizen. Maar ook over de koopwaar uit die tijd.
Het beloofd een boeiende lezing te worden met een feest van herkenning
voor ouderen en cultureel gezien heel leerzaam voor jongeren

Wij hopen op veel belangstellenden