Spijk, gem. West Betuwe

example@example.com

(+099)-123-45678

Hours: Mon – Fri 8:00am to 7:30pm

Over ons

De Historische Vereniging  Spijk en Vogelswerf is opgericht in juli 2001 en telt op dit moment ca 170 leden. De vereniging kent een aantal werkgroepen:

  • Activiteiten
  • Clubblad (Spijkerschrift)
  • Streektaal
  • Genealogie
  • Bibliotheek (boeken, films en dvd’s)
  • Onderhoud historische gebouwen
  • elke 1e maandag van de maand werkgroep clubgebouw

De uitgave van Spijkerschrift is een belangrijk onderdeel binnen onze vereniging.
Het blad in, A4-formaat, verschijnt  tweemaal per jaar en bevat diverse interessante onderwerpen.
De historicus Peter de Jong, auteur van o.a. de boeken: Spijk, Heerlijkheid en Waterland  en Heerlijkheden rond Gorinchem maakt deel uit van het bestuur.

Ook het houden van lezingen, drie á vier keer per jaar een jaarlijkse excursie en  diverse keren een wandeling door onze omgeving, deze worden door de activiteiten comissie georganiseerd.

Er vindt uitwisseling van gegevens plaats met de zusterverenigingen in de andere kernen van de gemeente Lingewaal, waartoe ook Spijk behoort. Het is de meest westelijke gelegen plaats in Gelderland, te midden van het rivierengebied.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaatsadres of bij de genoemde bestuursleden .
Het kan ook per e-mail  pgerssen@Casema.nl  of telefonisch  06-47550195