Contact

Voor mutaties in het ledenregister, het opvragen van notulen of voor het inleveren van kopij voor Spijkerschrift kunt u mailen naar: pgerssen@casema.nl

voor het lenen of inzien van boeken, films en dvd’s mailt u naar: Bibliotheek@histverspijkenvogelswerf.nl