Bestuur

De samenstelling van het bestuur en activiteiten commissie

René  Vreekamp, bestuurslid
voorzitter/werkgroep Activiteiten

Spijkse Kweldijk 49, 4214 CX Spijk. Tel. 0183-631238
email:   vreekampspijk@kpnmail.nl

Piet Gerssen, bestuurslid
secretaris/ledenadministratie/werkgroep activiteiten
Willem van der Veldestraat 29 4206 XJ Gorinchem Tel. 06-47550195
email: pgerssen@casema.nl

Henk de Jong, bestuurslid
penningmeester / werkgroep activiteiten

Spijkse Kweldijk 90, 4211 CX Spijk. Tel. 0183-562556
email:  pshdejong@gmail.com

Peter de Jong, bestuurslid
werkgroep Genealogie / redactie Spijkerschrift
Tjalk 61, 2636 DB Schipluiden. Tel. 015-3809191
email:  p.dejong1@hetnet.nl

Johan Rombout, bestuurslid
archivaris / werkgroep activiteiten

Mark 28, 4211 CC  Spijk. Tel. 0183-562242
email:  johan.rombout@hotmail.nl

René Kennis,  Bestuurslid
PR  en fotografie / werkgroep activiteiten
Notenhof 4 4211 BW Spijk
email: r.kennis@wxs.nl

</a