Spijk, gem. West Betuwe

example@example.com

(+099)-123-45678

Hours: Mon – Fri 8:00am to 7:30pm

Spijkerschrift

Spijkerschrift_webSpijkerschrift is het vaste periodiek van de vereniging en verschijn tweemaal per jaar, in april en in oktober. Het blad heeft een ISSN van de Koninklijke Bibliotheek gekregen:
ISSN 1877-6981.

De redactie bestaat uit de leden:

Peter de Jong, Schipluiden
Hanny Vreekamp, Spijk

Spijkerschrift kan ook geleend worden in de bibliotheek van de vereniging. (zie contact)
Overname van (delen van) de inhoud is slechts toegestaan na (schriftelijke) toestemming van het bestuur.
Met de volgende link kunt u een overzicht van de inhoud van alle tot nu toe verschenen Spijkerschriften  downdloaden   Inhoudsopgave Spijkerschrift

Spijkerschrift 26 is inmiddels verschenen. Dit keer leggen we het accent enigszins op Vogelswerf, waar op 4 en 5 april het jubileum van de firma Sterk plaatsvindt.

Inhoudsopgave-Spijkerschrift (tm 26)

nummer rubriek onderwerp auteur(s)
1 Dorp van mijn jeugd (1) De Lingebrug Freek de Leeuw
okt-01 Broodsmokkel in Spijk Peter de Jong
Interview Mevr. Willy Tromp-Ekelmans Mevr. J.G. Graveland-Boudewijn
Boekenrubriek Spijk, Heerlijkheid en Waterland
van 1250 tot 2000 Peter de Jong
Het Waterschap van twee eeuwen
Lingebeheer (1810-2001) Dr. Aart Bijl
De polder Spijk Leen van Aalsburg
Familierubriek Fam. Van Aalsburg Peter de Jong
  Wie, weet, waar Fotovraag Arie Sterk
2 Dorp van mijn jeugd (2) Boerderij Sprokkelenburg Freek de Leeuw
apr-02 Grote armoede en kleine criminaliteit
in Spijk Peter de Jong
Boekenrubriek Gorinchem in vroeger tijden, De
Nieuwe Hoven Arie Sterk
Boeren en boerderijen Boeren in de polder Spijk Klaas de Groot Jr.
Boeren en boerderijen Veldnamen en ruilverkaveling
Op de grens van Holland en Gelderland Dr. Aart Bijl
Interview Mevr. Willy Tromp-Ekelmans, deel 2 Mevr. J.G. Graveland-Boudewijn
Familierubriek Fam. Van Arkel Peter de Jong
  Wie, weet, waar Fotovraag Arie Sterk
3 Dorp van mijn jeugd (3) Evacuatie Benedeneind Freek de Leeuw
okt-02 Nederlands Hervormde predikanten te Spijk A.W. van Soest
Het`kerkgebouw en de restauratie van
de Hervormde kerk te Spijk A. Verlek
Simon Kros, een beroemde sluis- en molen-
bouwer Peter de Jong
Familierubriek Fam. Van Beest Peter de Jong
Boekenrubriek Vijf eeuwen familie Sterk in de Vijfheeren-
landen A.A. Sterk en M.M Sterk-Luteijn
Interview In gesprek met Janus Sterk Mevr. J.G. Graveland-Boudewijn
  Wie, weet, waar Fotovraag Arie Sterk
4 Dorp van mijn jeugd (4) De bezorgers Freek de Leeuw
apr-03 Watersnood 1953 Ida Brinkhuis-Vink
Boeren en boerderijen Een tocht langs de boerderijen van Spijk
en Vogelswerf Ruud Eikelenboom
Interview Mevr. Jannetje de Graaff-Rietveld Marly Poeth
Interview Gerrit van Beest, deel 1 Marly Poeth
Boeren en boerderijen Boeren in Spijk en Vogelswerf 1930-2000
Boeren en boerderijen Bouwbeschrijving boerederijtypen in ons
gebied Hugo Dill
Familierubriek Fam. Brongers Peter de Jong
  Wie, weet, waar Fotovraag Arie Sterk
5 Dorp van mijn jeugd (5) Keuterboeren Freek de Leeuw
okt-03 Wielen Ferd. Lemmen en Hugo Dill
Streektaal Op z’n Spaiks Klaas de Groot Jr.
Historische sprokkels Peter de Jong
Boeren en boerderijen Boerentuinen Carla Oldenburger
Interview Gerrit van Beest, deel 2 Marly Poeth
Boeren en boerderijen Een (ver)bouwgeschiedenis vande Bovenwerf Marly Poeth
Boekenrubriek Oosterwijk, een oude heerlijkheid in het
Land van Arkel Jielis van der Zalm
Leven en werken in de Lingestreek Paul Brusse
Familierubriek Fam. (van) Golverdingen Peter de Jong
Schaatsen in Spijk Ida Brinkhuis-Vink
  Wie, weet, waar Fotovraag Arie Sterk
6 Dorp van mijn jeugd (6) Soldaten Freek de Leeuw
apr-04 De belevenissen van een Asperse kruidenier
in Spijk en Vogelswerf Cor van Helden
75 jaar IJsclub Nooitgedacht
De gemengde zangvereniging De Lofstem
1946-1983 Ron van Maanen
Kiesgerechtigen in Spijk omstreeks 1850 Ron van Maanen
Interview Dick Roza, bijna 50 jaar jagen
met de ‘muis’ Arie Sterk
Boekenrubriek Het boerderijenboek St. Hist.Boerderij Onderzoek
Boeren en boerderijen Hooibergen en Vloedschuren Hugo Dill
Streektaal Op z’n Spaiks (2) Klaas de Groot Jr.
Historische Sprokkels Dan liever de lucht in- Carel van Speijk Peter de Jong
Familierubriek Fam. De Graaff Peter de Jong
  Wie, weet, waar Fotovraag Arie Sterk
7 Dorp van mijn jeugd (7) Water Freek de Leeuw
okt-04 Historische Sprokkels Het Spijkse weeghuisje Theo Spaan
Streektaal Op z’n Spaiks (3) Klaas de Groot Jr.
De Linge-Afwatering Leen van Aalsburg
Interview Mensen rond Hak van Beest Marly Poeth
Bloembollenteelt op de Spijkse Kruiskamp Ron van Maanen
Het meisje met de zwavelstokjes Elly van der Hoek-De Groot
Familierubriek Fam. De Groot Peter de Jong
  Wie, weet, waar Fotovraag Arie Sterk
8 Streektaal Op z’n Spaiks (4) Klaas de Groot Jr.
apr.05 Vogelswerf, land van molens Peter de Jong
Historische Sprokkels Spijk in 1850 Peter de Jong
Verslag Spijk, Kiekjesavond Aad Nekeman
In memoriam Jan Schippers, een Spijkse
amateur-astronoom Peter de Jong
De aanleg van een Tiendweg Frits Horsten
Dorp van mijn jeugd (8) Minder mooi Freek de Leeuw
Boekenrubriek Tussen de rivieren, over de dijken van
Linge, Lek en Waal George Burggraaf en Toon Fey
Familierubriek Fam. Heikoop Peter de Jong
Vereniging Ziekenhuisverpleging Spijk en
Heukelum 1936-1941 Ron van Maanen
  Wie, weet, waar Namen foto Kiekjesavond Arie Sterk
9 Dorp van mijn jeugd (9) Geklutst ei Freek de Leeuw
okt-05 Bezoek aan kasteel Heukelum Hugo Dill
Boekenrubriek Papertoys, speelprentenen papieren speel-
goed in Nederland 1640-1920
Van Wurf tot Wettering Hugo Dill
Oud Spijks Nieuws Van 1872 t/m 1877 Peter de Jong
Streektaal Op z’n Spaiks (5) Klaas de Groot Jr.
Het kasteel van Heukelum en zijn eigenaren Peter de Jong
Interview Gijsbert Kuijntjes Arie Sterk, Johan Rombout en
Klaas de Groot Jr.
Familierubriek Fam. Helmich Peter de Jong
  Wie, wat, waar Gevonden voorwerp en Toen en Thans Arie Sterk
10 Dorp van mijn jeugd (10) Bijzondere ontmoeting Freek de Leeuw
apr-06 Herinneringen aan Jan en Freerik Bos Peter Vink
Historische Sprokkels Hugo Jozias de Dreu Peter de Jong
Koken en Bewaren Ruud Eikelenboom
Boekenrubriek Spijk en Vogelswerf in vroeger tijden, deel 3 Arie Sterk
Het Hertogdom Gelre. recensie Hugo Dill
Interview Gerrit Heikoop Alexandra Dietzsch en Marly Poeth
Oud Spijks Nieuws Van 1878 t/m 1883 Peter de Jong
Streektaal Op z’n Spaiks (6) Klaas de Groot Jr.
Cultuurhistorie in en aan de Beneden Linge Hugo Dill
Familierubriek Fam.Van Hoogenhuizen Peter de Jong
  Wie, wat, waar Zwaard Arie Sterk
11 Dorp van mijn jeugd (11) Gezondheidszorg Freek de Leeuw
okt-06 Interview Jan de Kruijf (deel 1) Arie Sterk, Johan Rombout
De geschiedenis van de Deel 1 1917-1928 Toon van Puffelen en
school met de bijbel Henk de Jong
Excursie Koperen Knop Alie Blom
Oud Spijks Nieuws van 1884 t/m 1896 Peter de Jong
Boekenrubriek De Overlevers Aad Nekeman
Gorinchem in vroeger tijden Arie Sterk
Familierubriek Fam. De Jong Peter de Jong
Wie, wat, waar Fotovraag Arie Sterk
12 Dorp van mijn jeugd (12) Sijgje de Kok Freek de Leeuw
apr-07 Verslag Een bezoek aan het regioarchief, zeker de
moeite waard Arie Sterk
Interview Jan de Kruijf (deel 2) Arie Sterk, Johan Rombout
Oud Spijks Nieuws Van 1897 t/m 1905 Peter de Jong
Stoomboten op de Linge Peter de Jong
Archeologie en Landschap Hugo Dill
De geschiedenis van de deel 2 1928-1940 Toon van Puffelen en
school met de bijbel Henk de Jong
Streektaal Op z’n Spaiks (7) Klaas de Groot Jr.
Familierubriek Fam. De Jongh Peter de Jong
Wie, wat, waar Fotovraag Arie Sterk
13 Dorp van mijn jeugd (13) Arbeid Freek de Leeuw
okt-07 Spijkse molenbouwers Peter de Jong
Verslag Excursie Boxtel Werkgroep Activiteiten
Verslag Rondleiding Fort Vuren Dick Roza en Piet Gerssen
Interview Jan de Kruijf (slot) Arie Sterk, Johan Rombout
De geschiedenis van de deel 3. Na de tweede wereldoorlog t/m 1957 Toon van Puffelen en
scool met de bijbel Henk de Jong
In de Consistoriekamer van de Spijkse kerk A. W. van Soest
Oud Spijks Nieuws van 1906 t/m 1908 Peter de Jong
Familierubriek Fam. De Jongh (2) en fam. De Moor Peter de Jong
Wie, wat, waar Fotovraag Arie Sterk
14 Dorp van mijn jeugd (14) Gedeserteerde Duitse soldaten Freek de Leeuw
apr-08 De familie Van Aerssen (1) Peter de Jong
Verslag Lezing Koude winters, warme feesten Peter de Jong
Streektaal Op z’n Spaiks (8) Jong geleerd is oud Klaas de Groot Jr.
gedaan. Gomarusleerlingen actief,
Onze cultuurhistorische belangen versus
verbetering van de Diefdijklinie Hugo Dill
De geschiedenis van de Deel 4.Van 1959 tot 1976 Toon van Puffelen en
school met de bijbel Henk de Jong
Oud Spijks Nieuws Van 1909 t/m 1914 Peter de Jong
Verslag Melk en melkverwerking Werkgroep Activiteiten
Familierubriek Fam. Muijlwijk Peter de Jong
Wie, wat, waar Muzikaal duo; muziekvraag Ons Dorpje Arie Sterk
15 Dorp van mijn jeugd (15) Schoolperikelen Freek de Leeuw
okt-08 De familie Van Aerssen (2) Peter de Jong
De Linge is door Staatsbosbeheer
onzichtbaar geworden Hugo Dill
Hoe een Spijks schilderij gaat leven
Het leven en werken van de kunstschilder
E. A. Jansen Arie Sterk
De geschiedenis van de Deel 5.Van 1976 tot 1978 Toon van Puffelen en
school met de bijbel Henk de Jong
Boekenrubriek Verkeer en vervoer in de Betuwe (1800-2000) Dr. Aart Bijl
Gorinchem De Nieuwe Hoven deel 3 Arie Sterk
Oud Spijks Nieuws van 1915 t/m 1919 Peter de Jong
Familierubriek Fam. Van Rijswijk Peter de Jong
Toen en Thans Toen en Thans Arie Sterk
16 Dorp van mijn jeugd (16) De zolder Freek de Leeuw
apr-09 De geschiedenis van de Deel 6.Van 1980 tot 1986 Toon van Puffelen en
school met de bijbel Henk de Jong
Verslag Excursie Sommelsdijk Ineke Sahuleka
Mijn moeder’s klok Theo Spaan
Cultuurhistorische belangen versus vebetering
van de Diefdijklinie. Hugo Dill
De laatste dagen van een dorpsdokter Ruud Eikelenboom
Streektaal Op z’n Spaiks (9) Klaas de Groot Jr.
Verslag Een eeuw mode van 1650-1950 Ruud Eikelenboom
Boekenrubriek Heukelum. Hoogte in water en vuur Bertus de Groot
Nederland in den Goeden Ouden Tijd Dagboek Jacob van Lennep
Familierubriek Fam. Sprado Peter de Jong
Toen en Thans Zuiderlingedijk 130/131 redactie
17 Dorp van mijn jeugd (17) Wie voor een dubbeltje geboren is wordt
okt-09 nooit een kwartje Freek de Leeuw
De Enkhuizer Almanak Marjan Pelle-Van Ooijen
Spijkse Wormenkweker ziet een flink gat Hans Crooijmans en
in de markt Ruud Eikelenboom
Oude verhalen langs de Zuiderlingedijk Hugo Dill
Wrange plaatjes Hugo Dill
Oud Spijks Nieuws van 1920 t/m 1922 Peter de Jong
Verbetering Diefdijklinie Hugo Dill
Mijn geboorteplaats Spijk (gedicht) Johan Vermeer
Spijk op de kaart Ruud Eikelenboom
De geschiedenis van de Deel 7.Van 1987 tot 1991 Toon van Puffelen en
school met de bijbel Henk de Jong
Boekenrubriek Een man in de branding J.W.Ooms
Streektaal Op z’n Spaiks (10) Isoglossen Klaas de Groot Jr.
Het jaar van de tradities redactie
Familierubriek Fam. Stek Peter de Jong
Toen en Thans Burgemeester Vonklaan redactie
18 Dorp van mijn jeugd (18) Slot Freek de Leeuw
apr-10 Het Spijkse veer Cees van Andel
IJsclub Nooitgedacht, Spijk en Vogelswerf Hugo Dill
Arkelwapens Peter de Jong
Jacob Dirk Baron Sweerts de Landas, Peter de Jong
de laatste bewoner van het Spijkse kasteel
Familierubriek Fam. Sterk Peter de Jong
Wie wat waar Fotovraag redactie
19 Oud Spijks Nieuws Van 1923 t/m 1927 Peter de Jong
okt-10 De vrijwillige brandweer van Spijk Ruud Eikelenboom
De geschiedenis van de deel 8.Van 1991 tot 1993 Toon van Puffelen en
school met de bijbel Henk de Jong
Boekenrubriek De martelaren van Gorinchem B. Hartmann/Hugo Dill
Misterieuze ontwikkelingen rondom de
schilderijen van het Spijkse kasteel Peter de Jong
Onze 17e eeuwse historie in Noord Amerika Hugo Dill
De veestallen van Heikoop Ruud Eikelenboom
De restauratie van Robberts Toorn Ruud Eikelenboom
Familierubriek Fam. Sterk (II) Peter de Jong
Wie wat waar/Toen en Thans Maalkruis en golf clubhuis redactie
20 Voorwoord burgemeester Mevr. L. van Ruyven-Van Leeuwen z
apr-11 Oud Spijks Nieuws Van 1928 t/m 1930 Peter de Jong
The Hohner Boys, de trots van Spijk Ruud Eikelenboom
Resauratie Robberts Toorn vervolg Ruud Eikelenboom
De geschiedenis van de slot Toon van Puffelen en
school met de bijbel Henk de Jong
Hoe Lingewaal ontstond Peter de Jong
Familierubriek Fam. De Stigter Peter de Jong
Wie wat waar Fotovraag en maalkruis Redactie
21 Herinneringen uit de tweede Op de dijk praatten mensen Freek de Leeuw
okt-11 wereldoorlog-1
Dagboek van Gerrit Antonie deel 1, 1856-1857 bewerkt door Peter de Jong
van Beest, landbouwer te Spijk
Interview Spijks Muzikale broemdheden: Saskia en Serge Ruud Eikelenboom
t Olde Huuske Peter de Jong
Geschiedenisles, Van Aerssen en Maria Merian Ineke Sahuleka
Oud Spijks Nieuws 1930 t/m 1933 Peter de Jong
Boekenrubriek Is mooi geweest Wil Thijssen/Freek de Leeuw
Familierubriek Fam. Tromp en Den Uijl Peter de Jong
Verslag van de Biesbosch excursie Ria Stokman/Piet Gerssen
22 Herinneringen uit de tweede geen titel Freek de Leeuw
apr-12 wereldoorlog-2
Dagboek van Gerrit Antonie deel 2, 1858 bewerkt door Peter de Jong
van Beest, landbouwer te Spijk
Geschiedenisles-2 Labadisten en Wiewerd Ineke Sahuleka
De Wandeling deel 1 Groepsschuilplaatsen Ruud Eikelenboom/Johan Rombout
Oud Spijks Nieuws 1934 en 1920-1988 uit het Nieuwsblad Peter de Jong
Notulen van de Gemeenteraad 1845-1847 Peter de Jong
van Spijk
Cultura versus natura Hugo Dill
Boekbespreking Heerlijkheden rond Gorinchem Peter de Jong/Ruud Eikelenboom
Familierubriek Fam. Vink Peter de Jong
De kerstdagen van Piet Gerssen Ruud Eikelenboom
23 Herinneringen uit de tweede Ondergang van de Gorinchem V Freek de Leeuw
okt-12 wereldoorlog-3
Dagboek van Gerrit Antonie deel 3, 1860 bewerkt door Peter de Jong
van Beest, landbouwer te Spijk
Het Wilhelmus, ons Volkslied Walter van Zijderveld
Streektaal Hoe bin jij gekomme? Klaas de Groot Jr.
Oud Spijks Nieuws 1920-1921 Peter de Jong
Notulen van de Gemeenteraad 1848-1852 Peter de Jong
Het hart van de Spijkse Houtzagerij De Later Hugo Dill
Familierubriek Fam. Van Weelden Peter de Jong
Opening Inundatiesluizen bij Asperen Ria Stokman/Piet Gerssen
24 Herinneringen uit de tweede Tevens overlijdensbericht van de auteur Freek de Leeuw ϯ
apr-13 wereldoorlog-4
Dagboek van Gerrit Antonie deel 4, 1861 bewerkt door Peter de Jong
van Beest, landbouwer te Spijk
Interview Van postbode naar postbezorging in Spijk Ruud Eikelenboom
Geschiedenis van schilder Marinus Heynes Ineke Sahuleka
Wie waren toch die gebroedewrs Bos? Ruud Eikelenboom
Taal in de Middeleeuwen of de Middeleeuwse Ineke Sahuleka
Dierentuin
Oud Spijks Nieuws 1920-1988 Peter de Jong
Notulen van de Gemeenteraad 1852-1854 Peter de Jong
Briefjes ter attentie van de melkboer Hans Siemens
Familierubriek Fam. Van Wilgen Peter de Jong
25 Thema: het jaar van de boerderij
okt-13 Herinneringen uit de tweede Landwacht en moffenmeiden Freek de Leeuw ϯ
wereldoorlog-5
De boerderijen van de familie Van Beest Peter de Jong
De enquete de meningen van leden Ruud Eikelenboom
Roosje Koolhoven en de laatste langevelboerderij van Spijk Hannie Vreekamp
De wandeling Van gemaal tot gemaal Ruud Eikelenboom
Streektaal (12) Hoe bewaor je taol? Klaas de Groot
Oud Spijks Nieuws 1925-1929 Peter de Jong
Familierubriek Fam. Zwakhals Peter de Jong
Kruiswoordraadsel Ruud Eikelenboom
26 special Vogelswerf
Herinneringen uit de tweede Freek de Leeuw ϯ
wereldoorlog-6
Dagboek van Gerrit Antonie deel 4, 1862 bewerkt door Peter de Jong
van Beest, landbouwer te Spijk
De wandeling-2 Van gemaal tot gemaal Ruud Eikelenboom
Een geschiedenis van het
onderwijs en 400 jaar openbare
school in Spijk-1 Ineke Sahuleka
Sterk Heukelum 50 jaar. verslag Ruud Eikelenboom
Oud Spijks Nieuws 1929-1932 Peter de Jong
Familierubriek Fam. Sterk, Vogelswerf Peter de Jong
Verslag lezing Sterk Water door Chris Will Hanny Vreekamp
OVERZICHT ENKELE RUBRIEKEN
Familierubriek (Genealogie) Familie Nr. Spijkerschrift
Peter de Jong Van Aalsburg 1
Van Arkel 2
Van Beest 3
Brongers 4
(van) Golverdingen 5
De Graaff 6
De Groot 7
Heikoop 8
Helmich 9
Van Hoogenhuizen 10
De Jong 11
De Jongh 12
De Jongh 2 en De Moor 13
Muijlwijk 14
Van Rijswijk 15
Sprado 16
Stek 17
Sterk 18
Sterk 2 19
De Stigter 20
Tromp en Den Uijl 21
Vink 22
Van Weelden 23
Van Wilgen 24
Zwakhals 25
  Sterk, Heukelum 26
Interviews Mevr. Willy Tromp-Ekelmans 1
diverse auteurs Mevr. Willy Tromp-Ekelmans, deel 2 2
In gesprek met Janus Sterk 3
mevr. Jannetje de Graaff-Rietveld 4
Gerrit van Beest, deel 1 4
Gerrit van Beest, deel 2 5
Dick Roza bijna 50 jaar jagen met de ‘muis’ 6
Mensen rond Hak van Beest 7
Gijsbert Kuijntjes 9
Gerrit Heikoop 10
Jan de Kruijf (deel 1) 11
Jan de Kruijf (deel 2) 12
Jan de Kruijf (slot) 13
Saskia en Serge 21
Postbezorging: Henk Roza en Wim de Jong 24
  Roosje Koolhoven 25
Oud Spijks Nieuws van 1872 t/m 1877 9
Uit de Nieuwe Gorinchemse van 1878 t/m 1883 10
Courant van 1884 t/m 1896 11
van 1897 t/m 1905 12 .
van 1906 t/m 1908 13
van 1909 t/m 1914 14
van 1915 t/m 1919 15
van 1920 t/m 1922 17
van 1923 t/m 1927 19
van 1928 t/m 1930 20
van 1930 t/m 1933 21
1934 slot 22
Uit het Nieuwsblad voor 1920 22
Gorinchem en Omstreken 1925-1929 25
  1929-1932 26
Boekenrubriek Nr. Spijkerschrift
De auteurs staan achter de titel vermeld. Recensies zijn gemaakt door redactieleden
Spijk, Heerlijkheid en Waterland van 1250 tot 2000, Peter de Jong van 1250 tot 2000, Peter de Jong 1
Gorinchem in vroeger tijden, De Nieuwe Hoven, Arie Sterk 2
Vijf eeuwen familie Sterk in de Vijfheerenlanden, A.A. Sterk en M.M. Sterk-Luteijn 3
Oosterwijk, een oude heerlijkheid in het Land van Arkel, Jielis van der Zalm 5
Leven en werken in de Lingestreek, Paul Brusse 5
Het Boerderijboek, St. Hist. Boerderijen Onderzoek 6
Tussen de Rivieren, over de Dijken van Linge, Lek en Waal, Burggraaf en Fey 8
Papertoys, speelprenten en papieren speelgoed in Nederland, 1640-1920 9
Van Wurf tot Wettering, verzameling woorden, uitdrukkingen in en om de boerderij 9
Spijk en Vogelswerf in vroeger tijden, deel 3 Arie Sterk 10
Het Hertogdom Gelre. recensie Hugo Dill 10
De Overlevers Aad Nekeman 11
Gorinchem in vroeger tijden Arie Sterk 11
Verkeer en vervoer in de Betuwe (1800-2000). Dr Aart Bijl 15
Gorinchem De Nieuwe Hoven deel 3. Arie Sterk 15
Heukelum. Hoogte in water en vuur. Bertus de Groot 16
Nederland in den Goeden Ouden Tijd, dagboek van Jacob van Lennep
Een man in de branding, J.W. Ooms 17
t Is mooi geweest Wil Thijssen 21
 Heerlijkheden rond Gorinchem Peter de Jong 22
Dorp van mijn jeugd
Freek de Leeuw De Lingebrug 1
Boerderij Sprokkelenburg 2
Evacuatie Benedeneind 3
De bezorgers 4
Keuterboeren 5
Soldaten 6
Water 7
Minder mooi 8
Geklutst ei 9
Bijzondere ontmoeting 10
Gezondheidszorg 11
Sijgje de Kok 12
Arbeid 13
Gedeserteerde Duitse soldaten 14
Schoolperikelen 15
De zolder 16
Wie voor een dubbeltje geboren is wordt 17
 Slot 18